Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Poznejte svou cestu

Co musíte vědět o nádorech mozku a CNS

Protonová terapie se využívá při léčbě těchto typů nádorů:


Protonová léčba je šetrnější

Léčba nádorových onemocnění mozku a CNS protonovým paprskem snižuje ozáření okolních zdravých tkání až o 50 % oproti běžné léčbě radioterapií. Protonová terapie omezuje riziko poškození zrakových a sluchových struktur, endokrinních funkcí a intelektu. Zároveň také snižuje pravděpodobnost vzniku sekundárních nádorů.

Co musíte vědět o rakovině mozku a cns

Specifické nádory mozku

Nádory mozku a míchy, souhrnně centrálního nervového systému (CNS), mají určité zvláštnosti. Mozek je centrum, které řídí všechny pochody v našem těle, umožňuje nám vnímat okolní vjemy a reagovat na ně. Je chráněn jednak lebkou a mícha páteří a také odborně nazývanou hematoencephalickou barierou. Zjednodušeně se jedná o ochrannou barieru, která brání průniku škodlivých látek do mozku.

Ochranná bariéra mozku

Tyto za normálních okolností uvedené výhody mají svá negativa při růstu nádoru. Protože je prostor v lebce a páteři limitovaný, mohou i jinak nezhoubné nádory svým růstem a tlakem na okolní zdravou tkáň jedince ohrozit na životě. Ochranná bariera je sice prospěšná, na druhou při léčbě nádoru problematická, protože není jen barierou pro přirozené toxické látky, ale též pro většinu cytostatik (chemoterapie) a jiných léků.

Jaké jsou druhy nádorů mozku?

Nádory mozku a míchy, tedy centrálního nervového systému (CNS) obecně dělíme na nádory primární, které vznikají z buněk mozkové tkáně nebo okolních struktur (např. mozkových plen – meningeomy) a na mnohem početnější skupinu nádorů sekundárních, což jsou dceřiné nádory (tzv. metastázy), jejichž původní nádor může být kdekoliv v těle.

Primární nádory mozku

Primární nádory mozku představují zhruba 1-2 % všech zhoubných nádorů. V České republice onemocní každý rok nádorem mozku až 800 lidí, počet je s mírnou převahou vyšší u mužů. Výskyt tohoto onemocnění je častější pro dvě věkové skupiny, a to děti do 5 let a dospělé po 60. roku. Zhruba 5 % nádorů je podmíněno dědičně, jedná se hlavně o pacienty dětského a mladšího věku.

Rozdělení primárních nádorů

Primární mozkové nádory jsou značně různorodou skupinou. Nejčastěji vznikají z buněk podpůrné mozkové tkáně (neuroglie), to jsou tzv. gliomy, které tvoří více jak 50 % všech nádorů CNS. Podle určitých histologických znaků a chování onemocnění se gliomy zjednodušeně dělí na gliomy s nízkým stupněm malignity (low-grade gliomy) a gliomy s vysokým stupněm malignity (high-grade gliomy).

Gliom s nízkým stupněm malignity

Gliomy s nízkým stupněm malignity rostou pomalu, někdy i několik let. Jejich výskyt je častější u mladších věkových skupin (20-40 let). Růst těchto typů nádorů není dobře ohraničený od okolní zdravé mozkové tkáně, z toho důvodu je obtížné jej zcela operačně odstranit. V průběhu let si může zachovat svoji velikost nebo se pomalu zvětšovat.

Gliom s vysokým stupněm malignity

Tento typ nádoru vzniká nejčastěji dvěma různými způsoby, a to buď přirozeným vývojem na základě genetických poruch z nízce maligního gliomu, nebo přímo ze zdravé mozkové tkáně. Pro tyto vysoce maligní gliomy je typický rychlý agresivní růst (týdny až měsíce). Více postihuje osoby starší 50 let. Jeho ohraničení není zřetelné a jasně definované, a proto bývá úplné odstranění téměř nemožné. Často také dochází k recidivám, k opětovnému růstu v místě po operaci nebo v jeho okolí.

Další typy nádorů mozku

Z častých mozkových nádorů je nutné zmínit meningeomy, což jsou převážně benigní nádory vycházející z buněk mozkových obalů a jsou častější u žen starších 50 let. Dále jsou to nádory mozkomíšních nervů (neurinomy), které jsou většinou benigní a také adenomy hypofýzy, které se projevují poruchami hormonálních funkcí nebo poruchami zraku (výpadky zorného pole tlakem na optické nervy). Z nádorů především dětského věku jsou to meduloblastomy a ependymomy.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

To, jaké potíže mohou nádorová onemocnění mozku vyvolávat, závisí na několika faktorech. Jde především o umístění a přesnou lokalizaci nádoru, jeho typ a rychlost jeho růstu. Příznaky můžeme je rozdělit do několika následujících skupin.

Epileptický záchvat

U nízce maligních, pomalu rostoucích, nádorů bývá často prvním příznakem onemocnění epileptický záchvat. Lehčí forma takového záchvatu se může projevit záškuby některých končetin nebo jako stav krátkodobé nepřítomnosti. Pokud je záchvat většího rozsahu, může být provázen poruchou vědomí, záškuby všech končetin, pomočením a silným stiskem čelistí, u kterého hrozí riziko pokousání jazyka.

Výpadky funkcí mozku

Mezi časté příznaky řadíme tzv. ložiskové příznaky, jedná se o výpadky funkcí určitých částí mozku, na které je vyvíjen tlak nebo které jsou poškozeny rostoucím nádorem. Jestliže se nádor vyskytuje v blízkosti pohybového centra, může způsobit různě intenzivní poruchy hybnosti. Může se jednat o poruchy minimální až po závažné poruchy ve smyslu ochrnutí na celou polovinu těla. Stejně tak může být zasaženo centrum řeči, sluchu nebo zraku. V oblasti čelních mozkových laloků nádor může způsobit poruchy chování, tzv. prefrontální syndrom, případně může dojít ke změnám osobnosti nebo k poruchám paměti.

Syndrom spojený s vyšším tlakem uvnitř lebky

Syndrom nitrolební hypertenze (vysokého krevního tlaku) je dalším častým příznakem, který zahrnuje soubor potíží jako je zvracení, silné bolesti hlavy, mlhavé nebo dvojité vidění, poruchy vědomí od spavosti až po bezvědomí. Hlavní příčinou tohoto syndromu bývá zvýšení tlaku uvnitř lebky, které je způsobeno rostoucím nádorem a hromaděním tekutiny kolem nádoru.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde