Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Vyberte správný směr

Jaké jsou možnosti léčby?

Jaké jsou možnosti léčby nádorů mozku a CNS?

Mezi nejčastěji používané léčebné metody u nádorů mozku a CNS patří operace, ozařování, chemoterapie a symptomatická léčba. Jaká konkrétní léčba bude u mozkového nádoru provedena, to záleží na různých faktorech, rozhodující je velikost a typ nádoru, jeho umístění, příznaky onemocnění, zdravotní stav pacienta, jeho věk a další probíhající onemocnění.

Operace

Operace nádorů mozku je velice náročný výkon, kdy je cílem odstranění maximální části nádoru. Operační řešení je omezeno velikostí a umístněním nádoru. Většina zhoubných mozkových nádorů prorůstá do zdravých tkání a hranice nádoru tak nejsou ostré. Velice často bývá nádor umístěn v blízkosti důležitých nervových drah, jejichž přerušení může mít pro pacienta vážné následky, jako například poruchy hybnosti končetin. Po operaci je zbývající nádorová tkáň léčena radioterapií nebo chemoterapií. Operační řešení ale není vhodné nebo nelze využít u všech nádorů mozku, některé nádory lze pouze sledovat a operaci indikovat až při potížích. U jiných nádorů je možné zvolit například ozařování, které dosáhne podobného efektu jako operce, ale jeho rizika pro konkrétního pacienta jsou výrazně menší.

Ozařování (radioterapie)

Ozařování je jednou ze základních léčebných metod nádorových onemocnění mozku a CNS. U pacientů se používá buď jako doplňující léčba operace nebo jako hlavní metoda léčby. Radioterapie se indikuje především v případě, že operace není možná z důvodu umístění, stádia nebo typu nádoru. Rozlišujeme dva základní typy ozařování a to vnější, kdy je zdroj záření mimo tělo pacienta (ozařovač), a vnitřní ozařování, při kterém se radioaktivní materiál umísťuje při operaci do lebky přímo do nádoru nebo jeho lůžka.

Chemoterapie

Významný léčebný efekt má chemoterapie pouze u některých mozkových nádorů (např. lymfomy nebo germinativní nádory), většinou se využívá jako doplněk léčby současně s ozařováním. Tím se zesiluje účinek léčby. Chemoterapie je využívána především u opakovaně rostoucích nádorů po operaci nebo ozařování. Účinnost a volba chemoterapie (cytostatika) je též limitována jeho průchodností přes hematoencephalickou barieru, ochrannou barieru mozku.

Potřebujete získat další informace?

Potřebujete upřesnit informace o protonové léčbě, o jejich přínosech, chcete zjistit, zda je vaše diagnóza vhodná pro léčbu protonovým paprskem, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi lékaři, v tom případě, prosím, kontaktujte naše koordinátorky. Ochotně vám odpoví na všechny vaše dotazy, objednají vás k lékaři a budou vám k dispozici po celou dobu léčby v našem centru na telefonním čísle +420 222 998 989.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde