Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Udělejte první krok

Objednejte se na vstupní vyšetření

Vyžádejte si dostatek informací

Pro správné rozhodnutí potřebujete mít dostatek informací o vašem onemocnění a o výhodách a možných rizicích u jednotlivých léčebných metod. Nabízíme vám možnost setkat se s našimi odborníky v rámci individuální schůzky neboli vstupní konzultace, na které vám lékař předá základní informace o protonové terapii, prostuduje vaši zdravotnickou dokumentaci, typ diagnózy a stadium onemocnění. Na základě těchto informací rozhodne o vhodnosti této metody ve vašem případě. Naši lékaři vám budou věnovat dostatek času a pozornosti a ochotně vám odpoví na vaše otázky o protonové léčbě.

První krok za protonovou léčbou

Prvním krokem na cestě za protonovou léčbou je vstupní vyšetření, což je určitá forma rozhovoru s lékařem, která je nezávazná a bezplatná. Během rozhovoru získáte informace o protonové terapii, o jejich výhodách a o vhodnosti ve vašem případě. Termín vstupního vyšetření, který bude vyhovovat vašim potřebám, si můžete sjednat u našich koordinátorek na telefonním čísle +420 222 998 989. Vstupní vyšetření obvykle trvá přibližně 20 minut a je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o zařazení do protonové léčby. Z toho důvodu na toto setkání přineste maximum lékařských zpráv, které máte k dispozici.

Jaké další kroky budou následovat?

Na základě typu nádorového onemocnění, vašeho aktuálního zdravotního stavu a stadia onemocnění naši lékaři rozhodnou, zda je pro vás vhodná protonová terapie. Následně musí Komplexní onkologické centrum potvrdit a doporučit tuto léčebnou metodu ve vašem případě. Vaše zdravotní pojišťovna musí na závěr odsouhlasit, že tuto léčbu zaplatí. Pomůžeme vám s veškerou administrativou a formalitami, kontaktujte naše koordinátorky na telefonním čísle +420 222 998 989.

Protonová léčba nádorů mozku a CNS je proplácena zdravotními pojišťovnami

Protonová terapie je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:


Proces schvalování protonové léčby


Zamítnutí protonové léčby a jak postupovat?

V případě, že by byla protonová léčba zamítnuta Komplexním onkologickým centrum nebo vaší zdravotní pojišťovnou, společně posoudíme celou situaci a nalezneme jinou možnost, jak být zařazen do protonové léčby. Požádejte vaši koordinátorku, aby vám sdělila podrobné informace, proč k zamítnutí léčby došlo a jaké kroky budou následovat.

Samoplátce

V pražském Protonovém centru si pacient může protonovou léčbu rakoviny uhradit sám i bez doporučení Komplexního onkologického centra, ale pouze za podmínky, že je protonová terapie doporučena odborníky Protonového centra jako vhodná pro konkrétní diagnózu.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde