Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Snižuje ozáření

mozku až o polovinu

Vedlejší účinky ozařování

Vedlejší nežádoucí účinky ozařování můžeme obecně rozdělit na časné, mezi které patří například zvýšená únava, slabost, bolesti hlavy, nechutenství a někdy i zvracení a pozdní účinky, mezi které jsou řazeny například poruchy paměti a koncentrace. Pozdní účinky vznikají v průběhu 1-3 let po ozařování a dlouhodobě přetrvávají. Protonová terapie minimalizuje riziko vzniku výše uvedených nežádoucích účinků ozařování.

Přínosy při protonové léčbě nádorů mozku a CNS

Velkým přínosem protonové terapie při léčbě nádorových onemocnění mozku a CNS je především to, že umožňuje snížit dávku záření na okolní citlivé struktury mozku téměř o polovinu. Umožňuje také snížit dávku na mozkový kmen a chiasma opticum (křížení optických nervů).

Vedlejší účinky při běžném ozařování

Vedlejší účinky spojené s radioterapií při nádorovém onemocnění mozku a CNS jsou vyvolány působením ozařování na normální zdravou mozkovou tkáň, která nádor obklopuje. Po prvním aplikování radioterapie se může u pacienta objevit bolest hlavy, nevolnost, zvracení, spavost, horečka a zhoršení neurologických symptomů. Vzhledem k povaze ozařování se mohou některé dlouhodobé radiační účinky objevit měsíce nebo dokonce roky po ukončení léčby.

Protonová léčba redukuje nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky léčby jsou výrazně redukovány při použití protonové terapie. Protonový paprsek umožňuje nasměrovat dávku záření pouze do nádorové tkáně a okolní zdravou mozkovou tkáň maximálně ochránit. To redukuje riziko, že se v budoucnosti objeví vedlejší komplikace léčby.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde