Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Snižuje riziko

poruch sluchu

Volbou odborníků je šetrnější léčba

Delší doba přežívání pacientů s nádorovým onemocněním vede v posledních letech k nárůstu metastatického onemocnění postihujícího i mozek. Vzhledem k možným nežádoucím účinkům ozařování se v poslední době klade čím dál větší důraz nejen na lokální kontrolu onemocnění, ale také na zachování dobré kvality života. Proto se odborníci zaměřují na šetrnější metody léčby, které dokáží ozářit pouze nádor a minimalizovat ozáření jeho okolí. Tuto možnost nabízí protonová léčba.

Protony umožňují ochránit sluch

Protonová terapie díky své šetrnosti a preciznosti snižuje riziko vzniku poruch sluchu, protože umožňuje zaměřit paprsek přesně do nádoru, vyhnout se zdravým tkáním a výrazně tak snížit ozáření struktur vnitřního ucha.

Fotonová terapie a nežádoucí účinky

Při běžné fotonové terapii se mohou objevit nežádoucí účinky léčby. Například mohou být ozářeny struktury vnitřního ucha takovými dávkami záření, u kterých lze předpokládat následnou ztrátu sluchu ve vysokých frekvencích. Protonová léčba toto riziko významně snižuje, protože výrazně redukuje ozáření zdravých tkání a orgánů.

Výpadky funkcí mozku ovlivňují sluch

Mezi časté příznaky ozařovaní se řadí tzv. ložiskové příznaky. Tyto příznaky spočívají v tom, že dochází k výpadkům funkcí určitých částí mozku, na které je vyvíjen tlak nebo které jsou poškozeny rostoucím nádorem. V případě, že se nádor nachází v blízkosti pohybového centra, může způsobit různě intenzivní poruchy hybnosti až po ochrnutí na celou polovinu těla. Další výpadek může způsobit zasažení centra řeči, sluchu nebo zraku atd.

Protonová léčba je šetrná

Výše uvedená rizika dokáže protonová léčba výrazně minimalizovat a to především díky fyzikálním vlastnostem protonů, které umožňují předat maximum své energie v nádoru a ochránit zdravé tkáně před a za nádorem.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde