Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Směřujte přesně k cíli

Vynikající výsledky léčby

Nejšetrnější způsob ozařování

Pokud jste onemocněli nádorovým onemocněním centrálního nervového systému (CNS) a byla vám indikována radioterapie, je důležité zvolit co nejšetrnější způsob ozařování. Tuto podmínku splňuje protonová terapie, která umožňuje snížit dávku na mozkový kmen, snížit ozáření struktur vnitřního ucha a chiasma opticum (křížení optických nervů). Až dvojnásobně snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů. Snížené dávky na tyto struktury významně ovlivní kvalitu života pacienta po ozáření.

Protonová terapie minimalizuje rizika

Protonový paprsek dokáže přesně zacílit pouze do cílové oblasti nádoru, kde je předána největší část energie a zároveň je minimalizováno ozáření zdravých mozkových struktur před a také za nádorem. Protonová terapie umožňuje minimalizovat vznik sekundárních nádorů a také snížit rizika vzniku vedlejších nežádoucích účinků.

Protonová terapie při léčbě nádorů mozku a CNS:


Jak funguje protonový paprsek?

Protonový paprsek dokáže nasměrovat potřebnou dávku záření přesně do nádoru a opakovaně ji rozložit s milimetrovou přesností jen do konkrétní vymezené oblasti. Protonová terapie snižuje ozáření okolní zdravé tkáně a orgánů ve směru paprsku i za nádorem. To je velice důležité při léčbě nádorů mozku a CNS, kde je nezbytné ochránit okolní mozkové struktury.

Jaký způsob léčby rakoviny mozku zvolit?

Při léčbě rakoviny mozku a centrální mozkové soustavy je podstatné zvolit tu nejšetrnější léčebnou metodu. Ozařování nádorů mozku patří k nejobtížnějším a nejrizikovějším zákrokům, protože hrozí poškození citlivých struktur mozku, které jsou zodpovědné za zrak, sluch a intelekt. S rostoucí dávkou záření, která je do cílové oblasti aplikována, roste i riziko souvisejících komplikací, které významně ovlivňují následnou kvalitu života pacientů. Protonová terapie při léčbě nádorů mozku a CNS umožňuje výrazně snížit tato rizika.

Protonová terapie jako velmi úspěšná metoda

Protonová radioterapie je vysoce účinná léčba rakoviny ozařováním, která minimálně omezuje životní styl pacientů. Díky fyzikálním vlastnostem protonů dokáže precizně zacílit a odměřit dávku energie, která je předána přesně v oblasti nádoru. Metodou protonové léčby je možné dosáhnout potřebné protinádorové účinnosti a zároveň minimalizovat ozáření zdravých tkání a s tím související snížené riziko vzniku vedlejších účinků.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde