Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Zachovává kvalitu

intelektuálních funkcí

Protonová léčba zachová intelekt

Protonová léčba, jak již bylo uvedeno, umožňuje významně redukovat záření na zdravé tkáně a orgány, přesnou dávku záření nasměruje pouze do cílové oblasti a tím minimalizuje riziko vzniku jak akutních, tak i pozdních nežádoucích účinků ozařování. Významně omezuje dávku záření na hormonální a neurologická centra mozku. Umožňuje tak v maximální možné míře zachovat kvalitu intelektuálních a endokrinních funkcí.

Vliv nádoru mozku na chování

Pokud se nádor mozku nachází v oblasti čelních mozkových laloků, poté dochází často k poruše chování, jedná se o tzv. prefrontální syndrom. Obecně nádory mozku vedou často ke změnám osobnosti, kdy člověk může být neklidný až agresivní nebo naopak velmi pasivní až apatický, častým doprovodným projevem bývají poruchy paměti.

Běžné fotonové ozařování nedokáže snížit rizika tak jako protonová léčba

Běžné fotonové ozařování neumožňuje redukci dávky na kontralaterální mozkové struktury, zejména hippocampus, což může vést k vzniku problémů s pamětí, pozorností, rychlostí myšlení, schopností vyhodnotit informace nebo problémy s řečovými funkcemi. Protonová radioterapie tyto dávky redukuje na minimální hodnoty.

Běžné ozařování také neumožňuje redukci celkové dávky ozáření na mozkovou tkáň, hypothalamus a hypofýzu, což vede k vyššímu riziku vzniku endokrinopatií, poruch činnosti žláz s vnitřní sekrecí, a ke vzniku sekundárních nádorů. Protonová radioterapie má celkovou (integrální) dávku významně nižší.

Fotonové ozařování vede k ozáření zadní jámy lební vyššími dávkami než protonová radioterapie, což přispívá ke vzniku a prohloubení kognitivního deficitu, tedy postižení poznávacích funkcí jako jsou výpadky paměti, poruchy pozornosti a poruchy zpracování nových informací.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde