Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Plán léčby rakoviny

NÁDORŮ MOZKU A CNS

Jak léčba v Protonovém centru probíhá?

Léčba protonovým paprskem probíhá ambulantně, není nutná hospitalizace v Protonovém centru. Na začátku podstoupíte vstupní a diagnostická vyšetření. Na jejich základě připraví tým odborníků Protonového centra váš individuální ozařovací plán. Na ozařování budete do Protonového centra docházet v pravidelných intervalech, v přesně stanovených dnech a čase. Ozařování trvá pouze několik minut a včetně přípravy a konzultace strávíte v našem centru zhruba hodinu.

Projekt GPS

V roce 2017 jsme v Protonovém centru spustili nový projekt s názvem GPS, který má pomoci našim pacientům, aby se orientovali v této nelehké životní situaci, kdy jim byla sdělena onkologická diagnóza.

Vstupní vyšetření v Protonovém centru

Nejdůležitějším krokem při léčbě rakoviny je reagovat rychle. Objednejte se na nezávaznou a bezplatnou vstupní konzultaci a nechte se vyšetřit našimi lékaři, kteří posoudí váš zdravotní stav a navrhnou ten nejlepší možný postup. Termín vstupního vyšetření si můžete domluvit s koordinátorkami léčby Protonového centra na 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Diagnostika

Potřebná diagnostická vyšetření k přípravě vašeho ozařovacího plánu máme v Protonovém centru k dispozici. Nezbytná vyšetření tak můžete podstoupit rychle a bez dlouhého čekání. Pracujeme s nejmodernější diagnostikou:
magnetická rezonance (MR)
a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Plánování

Před samotným zahájením protonové terapie je potřeba určit vaši vhodnou polohu, ve které budete ozařováni a která bude reprodukovatelná, tedy stejná při každém ozařování. Finálním výsledkem všech diagnostických vyšetření je přesná lokalizace nádoru. Protonový paprsek tak s milimetrovou přesností zasáhne nádor a minimalizuje ozáření okolní zdravé tkáně. Váš individuální ozařovací plán je připraven během 3-5 dnů a jeho součástí je detailní popis vlastní protonové léčby.

Léčba v Protonovém centru

Protonová terapie je ambulantní léčbou. Do pražského Protonového centra docházíte na pravidelné návštěvy. Před začátkem každého ozařování nejprve naši odborníci pozorně překontrolují vaši polohu, ověří ozařovací plány a všechny další data (tzv. verifikace), podle kterých se celé ozařování řídí. Každý týden absolvujete konzultaci s lékařem, kdy proberete dosavadní průběh léčby a váš zdravotní stav.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde