Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Mozek a CNS

Proplácení léčby

NÁDORŮ MOZKU A CNS

Protonová léčba nádorů mozku a CNS je proplácena zdravotními pojišťovnami.

Protonová terapie je léčba, která je placena z veřejného zdravotního pojištění a je také uvedena ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Naše centrum má uzavřeny smlouvy se zaměstnaneckými pojišťovnami, včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR.

Protonová léčba rakoviny je proplácena zdravotními pojišťovnami v případě, jestliže odborníci pražského Protonového centra zhodnotí daný typ rakoviny jako vhodný pro tuto léčbu a zároveň pokud je součástí také doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC).

Koordinátorky léčby Protonového centra vám ochotně pomohou s veškerou administrativou a formalitami v souvislosti s protonovou léčbou rakoviny. Kontaktujte je na čísle: 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Pro českého pacienta:

DOPORUČENÍ

Odborníci Protonového centra nejprve doporučí podle typu diagnózy vhodnost protonové léčby.

POSOUZENÍ

Doporučení protonové terapie při léčbě rakoviny posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum (KOC).

ODSOUHLASENÍ

Zdravotní pojišťovna na závěr odsouhlasí proplacení protonové léčby.


V případě, že dojde k zamítnutí žádosti o proplacení protonové terapie ze strany zdravotní pojišťovny nebo Komplexního onkologického centra, tak společně navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny dostat.

Samoplátce

V pražském Protonovém centru si pacient může protonovou léčbu rakoviny uhradit sám i bez doporučení Komplexního onkologického centra, ale pouze za podmínky, že je protonová terapie doporučena odborníky Protonového centra jako vhodná pro konkrétní diagnózu.

Chcete více informací o léčbě rakoviny mozku a CNS?

‹ Zpět

Mozek a CNS

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde